rör inte runt kärleken

innan den själv är villig
innan den själv är villig